E-mail & Notities Schrijven

In elke organisatie worden naast rapportages dagelijks korte zakelijke teksten geschreven, zoals memo’s, notities, brieven en e-mails. Deze berichten kunnen voor interne doeleinden zijn, maar ook kunnen ze bestemd zijn voor relaties en klanten. In beide gevallen wil je dat de teksten duidelijk, toegankelijk en (klant)vriendelijk zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat de lezer de tekst makkelijk leest en er ook uithaalt wat je bedoelt?

In een training over korte zakelijke teksten krijg je antwoord op deze vragen. Je krijgt concrete tips en oefent in vaardigheden om doelgericht te schrijven en je boodschap helder onder woorden te brengen.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Wat is een goede tekst?
  • Hoe pak je schrijven handig aan?
  • Hoe selecteer je de juiste gegevens?
  • Hoe zet je de gegevens in de juiste volgorde?
  • Hoe bouw je een e-mailbericht op?
  • Hoe ga je om met standaard-antwoorden?
  • Wanneer kun je e-mail beter niet gebruiken?
  • Hoe schrijf je overtuigend?
  • Hoe formuleer je helder en aantrekkelijk?
  • Hoe formuleer je in de juiste toon?

In de training oefen je met eigen tekstmateriaal. Na korte theoretische beschouwingen oefen je door (delen uit) je eigen teksten te herschrijven. Daarop ontvang je feedback van de trainer.

Na de training pas je het geleerde in de praktijk toe en stuur je enkele nieuwe teksten naar de trainer. Daarop ontvang je een persoonlijk feedbackverslag. In dat verslag zijn tips opgenomen en er staan diverse passages in herschreven om je een alternatief te bieden. Hierdoor krijg je een directe en concrete stimulans om je eigen schrijfvaardigheid verder te ontwikkelen.