Gespreksvaardigheden

Zowel in de persoonlijke sfeer als in het zakelijk verkeer voeren we dagelijks vele gesprekken. We doen dat om contacten te leggen, relaties te bevestigen, informatie uit te wisselen, te overtuigen, te onderhandelen of te adviseren. Deze gesprekken lopen echter regelmatig weinig doelgericht, constructief en efficiƫnt. Veel gehoorde knelpunten zijn:

 • de ander luistert niet;
 • ik kan moeilijk contact krijgen;
 • ik vind het lastig het gesprek te structureren en de structuur vast te houden;
 • ik kan de regie over het gesprek niet houden;
 • ik vind het lastig om te gaan met emoties in het gesprek;
 • ik kan geen invloed uitoefenen;
 • ik vind het moeilijk een ander kritiek te geven.

Ik kan je helpen jouw gesprekken professioneler, plezieriger en doelgerichter te laten verlopen. Dat gebeurt in intensieve trainingen waarin je veel oefent met situaties uit je eigen praktijk. Je wordt je bewust van je persoonlijke sterktes en zwaktes in de aanpak van gesprekken en je experimenteert met andere vormen van communiceren dan je gewend bent.

Dat experimenteren is van belang, omdat knelpunten in de communicatie veelal ontstaan doordat we vastzitten in vaste patronen. Het herkennen van eigen vaste patronen kan dan al verhelderend werken. De volgende stap is die patronen doorbreken en gesprekken in te gaan met een bewuste, weloverwogen aanpak.

Voorbeelden van gesprekken waarvoor ik trainingen kan uitvoeren zijn:

 • basis sociale (gespreks)vaardigheden
 • gesprekken in de medische context waarin emoties hoog oplopen
 • werkbesprekingen
 • adviesgesprekken
 • verzuimgesprekken
 • slechtnieuwsgesprekken
 • correctiegesprekken
 • functioneringsgesprekken
 • verkoopgesprekken.