Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je samen met collega’s nadenkt over persoons- en werkgerelateerde knelpunten uit de eigen werksituatie. Je leert reflecteren op je eigen manier van werken en op de problemen die je ervaart in je werk. Je verkent en herkent vaste patronen en gaat op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die jouw denken en handelen sturen. Je leert eigen ervaringen in het werk zodanig te overdenken en te doorzien, dat het leidt tot beter functioneren. Het accent ligt op leren, ook voor toekomstige situaties. Intervisie vindt bij voorkeur plaats in een kleine groep van vier tot maximaal zes personen.

Als intervisor begeleid ik intervisiegroepen binnen verschillende organisaties. Sinds 2008 doe ik dit wekelijks voor groepen medisch specialisten.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.