Schrijven voor juristen

Cursus Helder en overtuigend schrijven voor juristen

Gaat er bij jou ook te veel tijd gemoeid met het schrijven van brieven en juridische stukken? Zou je willen dat jouw cliënten minder verstrikt raken in te complexe zinnen en lastig taalgebruik? Zou je processtukken meer overtuigingskracht willen geven? De cursus Helder en overtuigend schrijven voor juristen biedt handvatten om efficiënter, duidelijker en overtuigender te schrijven in de juridische praktijk.

Waar is de cursus op gericht?

In deze tweedaagse cursus leer je hoe je efficiënt een inzichtelijk stuk schrijft in klare taal, zonder de juridische inhoud uit het oog te verliezen. Documenten die aan de orde komen zijn onder andere correspondentie met cliënten, correspondentie met de wederpartij en processtukken.

Je leert een schrijfsystematiek die je tijdswinst oplevert. Daarbij is er onder andere aandacht voor de vraag hoe je op een handige manier de juiste informatie selecteert voor de tekst. Na de cursus kun je teksten logisch en inzichtelijk ordenen. Je kunt de lezer helder inzicht geven in jouw redeneerlijnen in een duidelijk en aantrekkelijk geformuleerd stuk. Verder kun je de tekst aanpassen aan de doelgroep, zowel qua stijl als qua taalgebruik.

Globale aanpak in de cursus

In de cursus wisselen korte theoretische beschouwingen en oefeningen elkaar af. Je oefent voor een deel met stukken van je eigen hand. Aan het slot van de training ontvang je een persoonlijk analyserapport over een stuk dat je tussen de twee cursusdagen hebt ingestuurd. In het rapport zijn tips opgenomen en er staan diverse passages in herschreven om je een alternatief te bieden. Hierdoor krijg je een directe en concrete stimulans om je eigen schrijfvaardigheid verder te ontwikkelen.

Cursus op maat

Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om voor een aantal juristen en juridisch medewerkers van jouw organisatie een incompanycursus te organiseren. Je kunt altijd contact met mij opnemen voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.